Maciej Maryl

dr, literaturoznawca, socjolog, tłumacz, autor słuchowisk. Adiunkt i Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych Instytutu Badań Literackich PAN, założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, członek Kolegium Redakcyjnego „Tekstów Drugich”. Absolwent Kolegium MISH UW (polonistyka i stosowane nauki społeczne), Akademii Artes Liberales oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS  PAN. Interesuje się komunikacją literacką, empirycznymi badaniami literackimi, piśmiennictwem multimedialnym, edytorstwem elektronicznym, humanistyką cyfrową oraz związkami technologii z kulturą.