Anna Nasiłowska

Prof. dr hab.- pracuje w IBL PAN od 1987 roku. Zajmowała się historią literatury wieku oświecenia oraz literaturą współczesną. Jest autorką prac: "Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego" (Ossolineum, Wrocław 1990), zarysów historyczno-literackich: "Trzydziestolecie 19114-1944" i "Literatura okresu przejściowego 1975 - 1996" (Wydawnictwo PWN, wielokrotnie wznawiane) oraz rozprawy "Persona liryczna" (IBL PAN 2000). Wydawnictwo IBL PAN w jej opracowaniu wydało antologię "Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie" (2001, wznawiana). "Wybór pism" Stefanii Zahorskiej poprzedza obszerny wstęp - mała monografia emigracyjnej pisarki i publicystki. Wykorzystane zostały materiały z archiwów polskich w Londynie. Anna Nasiłowska jest też członkiem redakcji dwumiesięcznika "Teksty Drugie". Jest autorką biografii: "Jean-Paul Sartre i Simone de Beauvoir" (Wydawnictwo Literackie 2006) oraz "Maria Pawlikowska - Jasnorzewska czyli Lilka Kossak" *Algo, Toruń 2010). Uprawia też prozę, opublikowała książki: "Księga początku", "Czteroletnia filozofka", "Wielka Wymiana Widoków", "Historie miłosne", "Konik, szabelka". www.nasilowska.archirek.pl