Mikołaj Sokołowski

Mikołaj Sokołowski
Historyk literatury romantyzmu i tłumacz z języka włoskiego, profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Jego badania skupiają się na romantycznych koncepcjach słowa, a także związkach literatur słowiańskich z romańskimi. Autor książek Król Duch Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska (2004), Idee dodatkowe. Mickiewicz i włoski sensualizm (2005), Techniki asocjacyjne. Angielskojęzyczne "poematy o wzroście indywidualnego umysłu" od XVIII do XX wieku (2007), Nikt tylko Mickiewicz (2008), Adwokat diabła: Attilio Begey (2012). Ponadto przełożył i posłowiem opatrzył Powrót do Parmenidesa Emanuela Severina (2005).