Katarzyna Stańczak-Wiślicz

Adiunkt w Instytucie Badań Literackich, absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN , studiowała historię na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL. Główne kierunki zainteresowań naukowych: historia społeczna okresu PRL ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, analiza dyskursów popularnych w XX w., literatura i kultura popularna w PRL, zagadnienia literackich i historiograficznych reprezentacji II wojny światowej i Zagłady. Uczestniczy w pracach Komisji Historii Kobiet przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.