Bartłomiej Szleszyński

Historyk literatury (zajmuje się XIX wiekiem ze szczególnym uwzględnieniem jego II połowy), pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Autor książki Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz - najwybitniejsi twórcy XIX wiecznego nurtu sarmackiego (Warszawa 2007). Współwydawca Uwag o dawnej Polsce Henryka Rzewuskiego (Warszawa 2002), współautor syntezy Młoda Polska (Kraków 2006), autor komentarza naukowego do wyboru kronik Bolesława Prusa Obrazy wszystkiego (Warszawa 2006) oraz licznych artykułów dotyczących literatury okresu pozytywizmu. Obecnie zajmuje się kwestiami postkolonialnymi w twórczości Bolesława Prusa oraz literackimi grami z XIX wiekiem w kulturze współczesnej.