Małgorzata Trębska

Historyk literatury baroku, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PAN; zajmuje się literaturą okolicznościową i oratorstwem. Jest m.in. autorką rozpraw: Motywy weselne na tle staropolskiego obrzędu weselnego. Na podstawie rękopiśmiennego zbioru "Penu synopticum" Stanisława Różyckiego (2002); Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin (2004); Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki... i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplarzach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych (2005); Swada i swaty w staropolskich pamiętnikach i diariuszach (2006); Jak oddać pannę bez wianka, czyli inwestycyjne rozterki Jakuba Maksymiliana Fredry (mowa weselna na ślubie Jadwigi Łuszkowskiej (2008); Teoria i uzus. Praktyczne realizacje paradygmatów gatunkowych staropolskich oracji weselnych (2008). Przygotowuje opracowanie ujmujące całościowo okolicznościowe oratorstwo kręgu rodzinnego.