Maria Zadanecka

Jest slawistką na Uniwersytecie w Sztokholmie. Jej zainteresowania badawcze obejmują komparatystykę literacką, zagadnienia z pogranicza historii literatury i historii idei. Prowadziła badania w zakresie antropologii kulturowej w obszarze Morza Bałtyckiego. Jej najnowsza książka pokazuje związki między ideami "dyskursu suwerenności" (wywodzącego się z siedemnastowiecznej filozofii prawa) a odpowiadającymi mu figurami retoryki literatury, które kształtują nasze wyobrażenia o naturze człowieka i władzy, o przyrodzie, społeczeństwie i państwie.