Teksty Drugie 1/2017

Nowa humanistyka

NAKŁAD WYCZERPANY

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 440
ISSN: 0867-0633
Cena: 17,00
« wstecz