Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918

Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Liczba stron: 308
ISBN: 978-83-61750-05-5
Cena: 26,25

Książka zbiorowa pod redakcją Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej jest pierwszym tomem z serii publikacji związanych z przygotowywanym przez Instytut Badań Literackich PAN i Uniwersytet Mikołaja Kopernika Słownikiem polskiej krytyki literackiej 1764-1918. Przedstawione prace mają na celu reinterpretację dorobku znanych krytyków, przywrócenie pamięci zbiorowej krytyków zapomnianych, którzy dokonali istotnych rozpoznań (historycznoliterackich, komparatystycznych, estetycznych), analizę dyskursu krytycznego jako specyficznej formy wypowiedzi, opis zjawisk, które nie miały w języku krytycznym omawianych epok nazwy właściwej swemu przedmiotowi. Podejmując te wszystkie wątki, książka opisuje istotny i niezmiernie ciekawy, a często marginalizowany, obszar kultury polskiej, jakim była dawna krytyka literacka.

« wstecz