„Enargeia" i „energeia" w teoriach literackich renesansu i baroku

Studia Staropolskie Series Nova t. XXXII

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Liczba stron: 308
ISSN: 978-83-61757-23-8
Cena: 29,00

Jedna litera wywołać może wiele zamieszania. Swego czasu przyczyniła się do powstania pojęciowego chaosu w dyskusjach o dwóch kategoriach – enargei i energei. Dzieje tych greckich pojęć są po części historią pomyłek. We wczesnonowożytnej refleksji teoretycznej słowa te tracą swą klasyczną precyzję, bywają nieostre i niejednoznaczne, niekiedy są mylone i utożsamiane. Monografia przedstawia literackie i retoryczne ujęcia enargei i energei w kontekście najważniejszych koncepcji estetycznych renesansu i baroku. Opisuje antyczną genezę i sens owych terminów, analizuje definicje formułowane w poetykach europejskich i polskich, pokazuje zasadnicze różnice oraz pokrewieństwa pomiędzy enargeją i energeją. Śledzi niekonsekwencje w stosowaniu pojęć, modyfikacje ich znaczeń, nieświadome błędy i terminologiczne pułapki.

 

« wstecz

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45