HOLOKAUST I HIROSZIMA W PERSPEKTYWIE PORÓWNAWCZEJ

Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii

Książka jest dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

Oprawa: miękka ze skrzydełkami
ISBN: 978-83-66448-25-4
Cena: 35,00

Zestawienie Hiroszima-Nagasaki i Holokaust budzi odmienne reakcje w Japonii i na Zachodzie.  Artykuły zawarte w książce poruszają następujące zagadnienia: 1) pamięć i narracja o Zagładzie w Polsce, 2) recepcja Holokaustu i innych wydarzeń wojennych w Japonii, 3) dyskurs społeczno-polityczny na temat zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Biorąc za punkt wyjścia te dwa wydarzenia: Zagładę oraz zrzucenie bomby atomowej, zamierzamy stworzyć platformę do poszukiwania podobieństw i różnic między pamięcią o II wojnie światowej, jaka funkcjonuje w przestrzeni krajów różniących się położeniem geograficznym, powojenną historią, geopolityką, jak Polska i Japonia.

Ariko Kat?, Jacek Leociak  

« wstecz