INTENSYWNOŚĆ I RZECZY POKREWNE

Nominacja w Konkursie im. Jana Długosza 2022

Książka dostępna w formie ebooka (zamów tutaj)

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach programu Doskonała Nauka

Miejsce wydania: Warszwa
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 443
ISBN: 978-836-689-83-87
Cena: 46,00

Jak we wstępie do swojej książki pisze sam Zaleski, filozofia afektów dostarczyła narzędzi pomocnych w rozumieniu podmiotowości, cielesności, intymności, polityczności, etc. Owo etc. jest przy tym ważne, bo obejmuje między innymi literaturę. Zaleski właśnie kwestię afektów wybija na plan pierwszy: stąd też i tytuł całej książki.

Andrzej Skrendo

Perspektywa zwrotu afektywnego, przede wszystkim, choć nie - wyłącznie w wydaniu delezjańskim i post-delezjańskim  wchodzi tu w arcypomyślną unię z prześwietną erudycją i arcysolidną kulturą czytania tekstu literackiego. Dzięki temu w tej książce eksperymenty z konceptami teoretycznymi  niezwykle istotną rolę odgrywa tu również tradycja psychoanalityczna, przede wszystkim, choć znów niewyłącznie w wydaniu lacanowskim i post-lacanowskim  nie tylko nie przeszkadzają w czytaniu literatury, lecz także wydatnie je wspomagają i ożywiają, tak że nawet utwory znane i jakoś rozpoznane zaczynają żyć inaczej.

Adam Lipszyc

Marek Zaleski literaturoznawca i krytyk literacki, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, kierownik Zespołu do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej Gdynia za esej i nagrody im. Kazimierza Wyki. W latach 1987-2006 współredaktor "Res Publiki" i "Res Publiki Nowej". Autor m.in. książek: Przygoda drugiej awangardy (1984, drugie wyd. 2000), Mądremu biada? (1990), Formy pamięci (1996, drugie wyd. 2004) Zamiast (2005, drugie wyd. 2011 ), Echa idylli (2007).

« wstecz