PISMA ZEBRANE. TOM 9

Wydanie krytyczne pod redakcją Jana Józefa Lipskiego i Romana Lotha

Cena: 50,00

Jan Kasprowicz ? znakomity poeta, płodny tłumacz, liczący się krytyk teatralny ? nie był wybitnym epistologra­fem. List uważał za gatunek użytkowy, nie literacki. Jego listy pisane są przeważnie sucho i rzeczowo, ?w interesach?. Większy zespół korespondencyjny, wyłamujący się z tego uogólnienia, to listy narzeczeńskie do Jadwigi Gąsowskiej (i następne, z wczesnego okresu małżeństwa, Kasprowi­czowej) i sporadycznie zachowane z lat późniejszych do córek. Listów jego zachowało się niewiele ? niniejsza edycja zdo­łała zgromadzić ich 569 do 149 znanych adresatów i do 11 nieznanych ? rozrzuconych po najróżniejszych zbiorach publicznych i prywatnych.

Tom niniejszy obejmuje listy poety z lat 1882?1926 oraz uzupełnienia, aneks, wreszcie indeksy. Szczegóły opraco­wania edytorskiego charakteryzuje Nota edytorska zamiesz­czona w zakończeniu woluminu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych.
 

 

Logo Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

« wstecz