LABORATORIUM ANTROPOFIKCJI

 Dociekania filologiczne

 

Książka niedostępna w Wydawnictwie IBL - do nabycia w dobrych księgarniach oraz poprzez Wydawnictwo UAM

Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 388
ISBN: 978-83-232-2794-6
Cena: 32,00

Arkadiusz żychliński ? filolog, tłumacz. Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UAM, członek zespołu Pracowni Pytań Granicznych tej uczelni. Autor monografii na temat poetyki przekładu pisarstwa filozoficznego Heideggera Untetwegs zu elnem Denker (2006) i tomu esejów Wielkie nadzieje i dalsze rozważania (2013), współredaktor zbioru interwencji krytycznych W sprawie Agambena (2010), antologii zbierającej wpływowe filozoficzne odczytania pisarstwa Kafki Nienasycenie (2011) oraz studiów krytycznoliterackich Powinowactwa Pessoi (2013). 

Niniejsza książka nie jest monografią autora, dzieła, epoki czy kierunku, lecz raczej próbą teoretycznego i metodycznego ujęcia pewnej praktyki (czyli osadzenia wypróbowanej praktyki lektury w obejmującej ją teorii fikcji). Spekulatywnym punktem wyjścia jest założenie, wedle którego naturalnie ludzkim sposobem wchodzenia w interakcje z sobą innymi i ze światem jest fabulacja (czyli tworzenie opowieści), dzięki czemu ? oto konstytutywna teza ? człowiek zdołał wykroczyć poza przypadłą mu w udziale rolę bycia przedmiotem niekończącego się ewolucyjnego eksperymentu, czyniąc się świadomy podmiotem eksperymentowania. W toku syntetycznego wywodu systematycznie zrekonstruowane zostają wybrane aspekty historii naturalnej człowieka (czyli filo- i ontogenetyczne podstawy proponowanego podejścia), natomiast włamana weń część określona mianem ?Wariacji analitycznych? (które można także czytać osobno jako inną wersję tej samej opowieści) rozpatruje owo rozpoznanie od strony wybranych fikcji literackich i filmowych. Wzięte razem, dociekania zmierzają do przemyślenia i nakreślenia pewnej możliwej postaci filologii ? jako dyscypliny, która wystawianie i wykładanie dostępnych w fikcjach eksperymentów może uczynić jednym ze swoich zadań.
 

« wstecz