LISTY DO ZENONA PRZESMYCKIEGO Z LAT 1887-1901

 

Wstęp i opracowanie Aleksandra Błasińska

Rok wydania: 2019
Oprawa: twarda
Liczba stron: 450
ISBN: 978-83-66076-92-1
Cena: 45,00

Inicjatywę wydania Listow Trzeszczkowskiej do Miriama  należy uznać za słuszna i potrzebną. To zwarty, dobrze zachowany i duży blok epistolarny, dający możliwość pokazania życia, osobowości oraz twórczości poetki i tłumaczki dziś już niemal zupełnie zapomnianej. Ale i dziś właśnie ? z wielu powodów ? niezwykle interesującej (?)

Wstęp ma charakter biograficzny i historycznoliteracki. Jest zwarty i komunikatywny, dobrze wprowadza do edycji. Autorka opracowania ? głównie na podstawie edytowanych listów, ale i wielu innych źródeł ? nakreśla rys biograficzny poetki (korygując przy okazji niektóre informacje na temat Trzeszczkowskiej). Rekonstruuje historię jej relacji z Przesmyckim, porządkuje dane na temat oryginalnej i przekładowej twórczości Adama M-skiego. To ważny i potrzebny tekst, pokazujący możliwości dokumentacyjne i interpretacyjne tkwiące w tej korespondencji (?).

Komentarze do listów opierają się na wiarygodnych źródłach. Edytorka dotarła do archiwów na Białorusi (?). Wykorzystała materiały źródłowe: niepublikowane, zachowane w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej czy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Listy do Przesmyckiego czy inne Listy Trzeszczkowskiej (?).

Doceniam ogrom pracy włożony przez Autorkę opracowania: w zakresie odczytania rękopisów, ich uporządkowania, skomentowania.

Z recenzji prof. Dr hab. Beaty Utkowskiej

« wstecz