Modalności modernizmu. Studia – analizy – interpretacje

Włodzimierz Bolecki

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: twarda
Liczba stron: 633
ISBN: 978-83-61750-29-1
Cena: 48,00

Włodzimierz Bolecki (ur. 1952)  historyk, teoretyk, krytyk i edytor literatury. Specjalizuje się w zagadnieniach teorii i historii literatury XX w. Ostatnio opublikował: Inna krytyka (2006, nagr. im. K. Wyki); Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1994, 2007); Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (1991, 2007, nagr. Kultury). Autor wielu prac edytorskich, w tym krytycznych edycji W. Berenta, S.I. Witkiewicza, A. Wata, W. Gombrowicza, G. Herlinga-Grudzińskiego. Profesor w IBL PAN.

Książka jest pierwszą w Polsce próbą opisania literatury polskiej XX w. jako przykładu wschodnioeuropejskiego modernizmu. Autor nie adaptuje żadnej z istniejących koncepcji modernizmu w literaturze, lecz systematycznie wykłada własne ujęcie oparte na grze podobieństw i różnic z modernizmem zachodnioeuropejskim. W centrum jego teoretycznych i metodologicznych rozważań znajdują się zarówno zagadnienia historycznoliterackie, jak i historyczne, społeczne, polityczne, kulturowe. Odkrywcze analizy, zaskakujące interpretacje i bogactwo przykładów literackich powodują, że Modalności modernizmu są zarówno niezbędną pomocą w edukacji uniwersyteckiej, jak i ważnym głosem w dyskusji o literaturze nowoczesnej.

« wstecz