Mowa uczuć. Z dziejów powieści polskiej XVII i XVIII wieku

Hanna Dziechcińska

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 146
ISBN: 978-83-61757-34-4
Cena: 20,00

Mowa uczuć to praca ważna i potrzebna. Stanowi ona ważny głos w dyskusji dotyczącej genezy i odrębności polskiej powieści nowożytnej. Jest przy tym erudycyjnym podsumowaniem wieloletnich badań samej autorki, jak i innych badaczy przywołanych w tekście. Wnikliwe obserwacje, dotyczące wyłaniania się polskiej powieści sentymentalnej, reprezentowanej w książce przez Malwinę, czyli domyślność serca Marii z Czartoryskich Wirtemberskiej oraz Dziennik Franciszki Krasińskiej Klementyny z Tańskich Hoffmanowej  a więc realizacje z początków XIX wieku  zostały wtopione w szeroki kontekst komunikacyjny z uwzględnieniem oralnego residuum, towarzyszącego tym fazom piśmienności, czy też kategorii pamięci tekstu jako składowej kultury pamięci epok dawnych. Wzbogaca to całą książkę także o wartościowy wymiar teoretyczny.

(z recenzji wydawniczej prof. Marka Prejsa)

« wstecz