NAPIS 2021

Seria XXVII

Izolacja i komunikacja 

Rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej

Liczba stron: 381
ISSN: 1507-4156
Cena: 39,00

Zebrane w 27 tomie rocznika naukowego ?Napis. Pismo Poświęcone Literaturze Okolicznościowej i Użytkowej? pod hasłem Izolacja i komunikacja. Rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej artykuły są reakcją na nowe zjawiska kulturowe, związane z restrykcjami wymuszonymi izolacją w dobie pandemii Covid-19 (jak zdalna wymiana informacji, nowe formy pracy i rozrywki online). Rozprawy analizują teksty literackie i kulturowe od XVII po XXI wiek. Pojawiają się w nich kwestie izolacji i komunikacji uporządkowane pod kątem podstawowych opozycji: dobrowolności ? przymusu oraz jednostki ? grupy; a także  odwołania do konkretnego lub symbolicznego motywu wyspy, wartościowanego pozytywnie (np. rokokowa Cytera, ?wyspa miłości?, dobrowolne odosobnienie  alpinistów lub pisarzy) lub negatywnie (doświadczenia jeńców wojennych czy kulturowa izolacja emigrantów). W najnowszym numerze rocznika prezentujemy również artykuły edytorskie i tekstologiczne, a także bogaty dział Varia ? są to teksty poruszające problemy atrybucji, obcości kulturowej, funkcjonowania instytucji kultury w czasach kwarantanny oraz związane z tematem tomu prace plastyczne studentów ASP w Warszawie.

 

Życzymy owocnej lektury, mając nadzieję, że będzie ona dla Państwa prawdziwą intelektualną przygodą!

 

« wstecz