Napis 2013

Album rodzinny z traumą w tle

Spis treści

Strona pisma

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 452
ISBN: 978-83-61757-46-7
ISSN: 1507-4153
Cena: 35,00

XIX numer rocznika Napis

(2013), zatytułowany Album rodzinny z traumą w tle poświęcony jest relacji między sferą osobistą ludzkich doświadczeń, koncentrującą się wokół rodziny, a dziedziną szeroko rozumianych przeżyć wspólnotowych, z którą zwykło się kojarzyć historię i historyczność polską i wielokulturową. Byłoby to zatem doświadczenie historyczne (przede wszystkim niosące traumę, np. XIX-wieczne powstania: listopadowe i styczniowe, I i II wojna światowa lub Holocaust) wyrażane przez pryzmat specyficznych tekstów i świadectw związanych z rodziną oraz charakterystycznych dla niej, szczególnych relacji emocjonalnych: pamiętników, listów, dzienników, a także literackich narracji o rodzinie i sposobie przeżywania przez nią doświadczeń kryzysowych (w sensie historycznym) bądź wspólnej, narodowej lub społecznej traumy (rozbiory, klęski powstań narodowych, okupacja itp.).

Prezentowany numer pisma jest przedsięwzięciem ponadepokowym i interdyscyplinarnym, ponieważ biorą w nim udział badacze parający się różnymi zagadnieniami z zakresu historii i teorii literatury oraz reprezentujący inne dyscypliny: historycy, historycy kultury, fotograficy (wśród nich studenci Akademii Sztuk Pięknych). Ci ostatni wzięli udział w konkursie pt. Album rodzinny z traumą w tle, zorganizowanym we współpracy z Redakcją Napisu przez Pracownię Fotografii oraz Pracownię Projektowania Intermedialnego warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Poza główną częścią tematyczną (Rozprawy i materiały) poprzedzoną wstępem pt. Co dziś komu po rodzinie?, kolorową wkładką, prezentującą prace studentów ASP (Varia) rocznik zawiera również dział Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne oraz Recenzje.

Od roku 2013 r. wydawcą pisma jest Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

 

« wstecz