Nowy Korbut – Henryk Sienkiewicz

NAKŁAD WYCZERPANY

Bibliografia Literatury Polskiej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 806
ISBN: 978-83-61750-54-3
Cena: 62,00

Bibliografia w serii „Nowy Korbut” dotycząca Henryka Sienkiewicza, w kolejności ogólnej tom 17 vol. III, jest szóstym tomem poświęconym jednemu autorowi. W ubiegłym stuleciu wyszły opracowania bibliograficzne twórczości J. I. Kraszewskiego (1966), B. Prusa (1981), J. Kasprowicza (1994), E. Orzeszkowej (1999), J. Słowackiego (2000). Każdy z tych tomów przygotowywany był – ogólnie biorąc – zgodnie z podstawowymi ustaleniami dla całej serii, sformułowanymi jeszcze przez zespół prof. Kazimierza Budzyka, zmodyfikowanymi dla części XIX-wiecznej przez zespół prof. Jarosława Maciejewskiego, ale zawiera też pewne odstępstwa wynikające z wagi literackiej i kulturowej oraz rodzaju twórczości tytułowego autora, a także z wielości różnego rodzaju zapisów bibliograficznych. Materiały Sienkiewiczowskie, nawet w tej grupie pięciu wydzielonych edycji, wyróżniają się liczbą zarówno w grupie twórczości (np. przekłady na języki obce), jak i opracowań, również adaptacji, przeróbek, nawet listów. Nie wydzielono tu tematu „Współpraca z czasopismami”, trzeba by bowiem wymienić ogromny procent tytułów czasopism polskich z trzech zaborów oraz wiele czasopism obcych. Przygotowano natomiast indeks tytułów czasopism i wydawnictw zbiorowych, zawierających głównie pierwodruki autorskie, czasem właśnie w trzech zaborach.

fragment Wstępu

 

 

« wstecz