"ON JEST MISTRZEM, JA TO WIEM" - PISARKA, TŁUMACZKA, EDYTORKA, ŻONA

ŻYCIE TWÓRCZE OLI WATOWEJ, ANNY IWASZKIEWICZOWEJ I JANINY BRONIEWSKIEJ

 

Koedycja z Fundacją na rzecz Badań Literackich

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka
Liczba stron: 180
ISBN: 83-923224-3-6
Cena: 20,00

Pisanie w cieniu innego pisania, życie w cieniu innej, fascynującej osobowości – to ciekawy temat z pogranicza psychologii i socjologii twórczości. Autorka nie podporządkowuje książki z góry przyjętym założeniom, pokazuje trzy różne sytuacje biograficzne, osadzając je w porządnie zebranym materiale źródłowym. Znakomicie pomyślana, dobrze, rzetelnie opracowana i świetnie napisana książka.

– prof. dr hab. Grażyna Borkowska

 W nurcie coraz intensywniejszych badań nad historią i twórczością kobiet namysł autorki dotyka niejako węzłowego miejsca w kulturze kobiecej i pisarstwie kobiet, dodatkowo obciążonego cieniem wielkich mężów. Autorka w sposób wyważony ocenia czynniki zewnętrzne i odważnie podkreśla znaczenie indywidualnych wyborów. W tym sensie, nie ulegając pokusom łatwej ideologizacji metodologii feministycznej, która wnosi do literaturoznawstwa za sprawą socjologiczno-historycznej kwantyfikacyjnej perspektywy niebezpieczeństwo uproszczeń, autorka – prezentując dobrą szkołę interpretacji – broni humanistycznej prawdy o kobiecie jako przede wszystkim człowieku.

– prof. dr hab. Barbara Judkowiak 

Dzięki przyjęciu „perspektywy Małgorzaty” – Bułhakowowskiej bohaterki, inspirowanej Faustem i Goethiańską ideą „wiecznej kobiecości”, która „zbawia mężczyznę” – autorka przeciwstawiła się stereotypowi żony artysty, ukazując, ciekawie i obiektywnie, sytuację trzech kobiet, które tworzyły własną, oryginalną literaturę, będąc ponadto pierwszymi czytelniczkami i często krytycznymi recenzentkami utworów męża. Książka Małgorzaty Cieliczko w bardzo interesujący i wartościowy poznawczo sposób przywraca te pisarki oraz odkrywa w ich działalności artystycznej wiele nowych, niepodnoszonych dotąd kwestii.

– dr Joanna Maleszyńska

« wstecz

 

 

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45