PAMIĘĆ GATUNKÓW

Nakład wyczerpany

Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 333
ISBN: 978-83-61757-47-4
ISSN: 2353=494X
Cena: 35,00

Monografia Grzegorza Grochowskiego stanowi zapis wnikliwych przemyśleń na temat aktualnej sytuacji w dziedzinie gatunkowych porządków dyskursu, zwłaszcza taksonomii literackich. Porządki te oglądane są z perspektywy rożnych porządków metodologicznych ostatnich dziesięcioleci rozwijanych w nurcie literaturoznawstwa ponowoczesnego, a wnioski wypływające z tych propozycji rozpatrywane są pod kątem przydatności analitycznej poszczególnych rozwiązań. Jest to praca świetnie oddająca aktualny stan debat teoretycznoliterackich i dynamikę zjawisk w obszarze współczesnej literatury. Łączy wnikliwą analizę teoretyczną z finezyjnymi interpretacjami utworów, a więc dywagacje teoretyczne umiejętnie przenosi na poziom konkretu. (z recenzji prof. Teresy Dobrzyńskiej)

Pasjonująca książka Grzegorza Grochowskiego o ponowoczesnych grach literackich jest także grą badacza z tradycyjną genologią i próbą stworzenia innych niż gatunek i tekst kategorii do ich ? tych literackich gier ? opisu i zrozumienia. Analiza dyskursu wyprowadza teorię literatury z ciasnego zaścianka teorii literackich i pokazuje, że literatura znaczy nie tylko na tle języka oraz genologicznej normy, że jej dynamika wymaga ? odrzuconego przez strukturalizm ? powrotu w chaos życia społecznego. (z recenzji prof. Zofii Mitosek)

« wstecz