PORADZIECKIE. NAJNOWSZA MIGRACYJNA LITERATURA ŻYDOWSKA W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

Publikacja dofinansowana przez Ośrodek Studiów Amerykańskich UW

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 204
ISBN: 978-83-66898-30-1
Cena: 35,00

Radzieckość i amerykańskość to pola znaczeniowe, które rzadko zazębiają się w polskich wyobrażeniach, a raczej stale opierają się na pozimnowojennym binaryzmie. Tymczasem literatura będąca tematem niniejszej książki konfrontuje z sobą obrazy, mity i fantazmaty dotyczące Stanów Zjednoczonych z jednej strony oraz Rosji i Związku Radzieckiego z drugiej. (Karolina Krasuska, Wprowadzenie)

Spojrzenie na problem dialogu czy niekiedy konfliktu między tradycyjnie pojmowaną amerykańską żydowskością a perspektywą i systemem wartości radzieckich i poradzieckich migrantów żydowskich pozwala Karolinie Krasuskiej na włączenie do analizowanego obszaru całego szeregu wątków kulturowych, społecznych, politycznych i historycznych. Autorka omawia m.in. zmianę paradygmatu etniczności w kontekście imigracji oraz wpływ norm społecznych i stereotypów narodowościowych na podejście do ciała i seksualności. Pochyla się ona również nad dialogiem międzypokoleniowym i jego znaczeniem dla kształtowania pamięci migracyjnej i pamięci rodzinnej. (dr hab. Marta Koval, prof. UG)

 

Karolina Krasuska ? adiunktka w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW i kierowniczka pracowni Gender/Sexuality. Doktoryzowała się na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jej zainteresowania obejmują współczesną kulturę i literaturę północnoamerykańską, komparatystykę literacką oraz teorię gender/queer. Autorka monografii Płeć i naród: Trans/lokacje. Maria Komornicka/Piotr Odmieniec Włast, Else Lasker?Schüler, Mina Loy (2011), współredaktorka tomu Women and the Holocaust: New Perspectives and Challenges (2015). Przełożyła Uwikłanych w płeć Judith Butler (2008).

« wstecz