QUEEROWE SUBWERSJE

 Polska literatura homotekstualna i zmiana społeczna

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 526
ISBN: 9788361757658
Cena: 37,00

Książka Queerowe subwersje to pierwsza polskojęzyczna monografia literatury homotekstualnej pisana z perspektywy autorskiego rozumienia teorii queer.

Część teoretyczna wprowadza rozważania dotyczące statusu teorii queer, jej obecności w polskiej akademii i w świadomości pisarskiej, kwestii wpływu społecznego poprzez literaturę oraz nowej sytuacji recepcyjnej nie tylko w instytucjach okołoliterackich, ale także w ?kulturze uczestnictwa?. Partie interpretacyjne przedstawiają przejście od psychologizacji ku socjologizacji prozy queerowej w powiązaniu z dokonującymi się zmianami społecznymi, queerowe przepracowania mitów (np. Sodomy, genezyjskiego, Don Juana), a także status homoseksualności w gatunkach zewnętrznych, takich jak ?chicklit?, ?powieść historyczna? (na przykładzie figury Władysława Warneńczyka) czy ?literatura dla dzieci i młodzieży?. Omawiani pisarze należą zarówno do klasyki polskiego modernizmu (Witkacy, Gombrowicz, Andrzejewski, Stryjkowski), jak i do fazy postmodernistycznej (Witkowski, Kuczok, Jabłoński, Nasierowski i inni).

 

« wstecz