RECENZJE LITERACKIE JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

Liczba stron: 497
ISBN: 978-836-64-48-629
Cena: 45,00

Monografia wprowadza do historii literatury polskiej nowy, zasadniczo zrewidowany obraz krytycznoliterackiej twórczości Jarosława Iwaszkiewicza. Proponuje nowe, obiektywne, mocno osadzone w tekstach spojrzenie na pomijaną dotąd część twórczości pisarza, uzupełnia wiedzę z zakresu jego biografii. Intelektualnie niezależny, nieufny wobec zastanych opinii historycznoliterackich wybór tematu dokonany przez Katarzynę Gędas owocuje cennymi ustaleniami i jest wartościową propozycją nowej publikacji pomijanego fragmentu dzieła Jarosława Iwaszkiewicza.

Prof. Dr hab. Andrzej Zawada

Autorka precyzyjnie wyodrębnia recenzje literackie spośród innych rodzajów wypowiedzi krytycznych i felietonów Iwaszkiewicza, pokazuje ?gawędziarstwo? narracji krytycznej, powtarzające się analogie między językiem poezji a językiem recenzji autora, podkreśla humor, odżegnywanie się od świata historyków literatury i przybieranie postawy ?laika? umożliwiającej zdystansowanie się wobec przyjętych norm oficjalnej (tzn. ?zawodowe?) krytyki literackiej.

Dr hab. Tomasz Chachulski 

« wstecz