Kultura popularna w Polsce 1944-1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją

pod red. Katarzyny Stańczak-Wiślicz

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 256
ISBN: 978-83-64703-45-4
Cena: 35,00

Autorzy tekstów zgromadzonych w niniejszym tomie spróbowali przyjrzeć się temu, co obywatele PRL chcieli czytać i oglądać, czego słuchać i jak się bawić. Interesowała ich przestrzeń między projektem ideologicznym a kontestacją. Poddali analizie zarówno same teksty kultury popularnej, jak i zjawisko ich społecznego funkcjonowania. Wspólnym mianownikiem dla analizowanych w tomie zjawisk stała się ich popularność wśród odbiorców, niezależnie od tego, czy mieściły się one w obiegu oficjalnym, czy też wykraczały poza jego granice.

« wstecz