MASKI ZARATUSTRY. MOTYWY I WĄTKI FILOZOFII NIETZSCHEGO A KRYZYS NOWOCZESNOŚCI

Koedycja z Fundacją Akademia Humanistyczna.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2004
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 354
ISBN: 83-89348-27-6
Cena: 24,15

Założeniem tej książki jest interpretacja wątków myśli Nietzschego w szerszej, niż stricte filozoficzna, perspektywie. Celem autora było ukazanie specyficznego, kulturowego miejsca, z którego przemawiał do swoich współczesnych i potomnych autor Genealogii moralności; miejsca, które nie było jednak całkiem obce również innym myślicielom i twórcom drugiej połowy XIX wieku. Drugim, istotnym założeniem autora było - narastające w trakcie pracy nad recepcją nietzscheanizmu - przekonanie, iż przyczyną specyficznego rozproszenia łączonych z nazwiskiem Nietzschego motywów jest ich związek z zagubioną czy też wypartą przez kulturę, ludzką wrażliwością o charakterze bardziej religijnym niż etycznym lub estetycznym. Opisując stan owego rozproszenia nie sposób jednak pominąć myśliciela, który jako pierwszy ożywił w sobie ukryte szanse człowieka.

« wstecz