NATURA ARTEFAKTU, KULTURA EKSPONATU

Projekt krytycznego muzeum archeologicznego

Książka jest dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

Rok wydania: 2020
Liczba stron: 357
ISBN: 978-83-66-448-476
Cena: 47,00

Monika Stobiecka - historyczka sztuki i archeolożka, adiunktka na Wydziale "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka programu doktorskiego "Na styku kultury i natury" Wydziału "Artes Liberales". Laureatka m.in. Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2019) i Nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. Szczęsnego Dettloffa (2019). Interesuje się studiami muzealnymi, krytycznymi studiami nad dziedzictwem, teorią i metodologią archeologii w perspektywie myśli nowohumanistycznych. 

 

Autorka przedstawia archeologię jako niezwykle innowacyjną dyscyplinę humanistyki, z dążeniami do interdyscyplinarności, wykraczającą poza ramy chronologiczne i tradycyjną problematykę badawczą, bogatą w zwroty (m.in. cyfrowy, przestrzenny, forensyczny, zmysłowy czy afektywny) oraz postuluje powstanie archeologii symetrycznej (Olsen, Domańska) i relacyjnej, przełamującej utrwalone w nauce binaryzmy, scalającej podejścia humanistyczne i archeometryczne. Autorka sugeruje konieczność wykreowania nowego typu muzeum archeologicznego muzeum krytycznego i "muzeum życia", poruszającego się w horyzoncie ludzi, zwierząt i ekosystemów. 

Z recenzji Anny Ziębińskiej-Witek

 

« wstecz