Obraz i wir. Antologia anglo-amerykańskiego imagizmu

Leszek Engelking, Andrzej Szuba

 

SPIS TREŚCI

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 522
ISBN: 978-83-938702-2-6
Cena: 45,00

Obraz i wir (...) trafia w miejsce do tej pory w istocie niemal puste w polskiej świadomości czytelniczej. (...) Książka jest dziełem wytrawnych znawców literatury (nie tylko anglosaskiej) i wybornych tłumaczy. To połączenie jest w przypadku imagistów szczególnie cenne, bowiem ruch ten, jak mało który z nurtów nowoczesnej literatury, zanurzony był w dyskusji z tradycjami kultury europejskiej przeżywającej moment głębokiego znużenia i kryzysu. Zwrot ku Wschodowi, tak widoczny w poezji imagistów, nie był ani przypadkiem, ani dziełem chwilowego zauroczenia: to poszukiwanie nowej energii dla kultury „wyczerpanej”, skompromitowanej krwawą wojną (...), kultury (czy to także nie nasz współczesny przypadek?) uświadamiającej sobie, że dramatycznym błędem jest przypisanie dyskursowi ekonomii prawa do bycia jedynym dyskursem, w jakim mówimy o świecie i formułujemy sądy decydujące o jego losach. (...) Dobrze się stało, że tom zawiera także wypowiedzi teoretyczne, bowiem imagizm był ruchem nader świadomym swej odrębności i nowatorstwa swych założeń. 

z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Sławka,

Uniwersytet Śląski

 

Engelking i Szuba przedstawiają dzieło, które jest czymś więcej niż obszerną antologią przekładów: obok wzorcowo przełożonych wierszy znajdziemy tu bowiem także doskonale dobrane fragmenty manifestów imagistycznych i najważniejszych tekstów programowych z epoki oraz bogatą bibliografię, zbierającą także polskojęzyczną literaturę przedmiotu. Do tych materiałów redaktorzy dołączyli dwa ważne, kompetentnie napisane szkice własnego autorstwa, rzutujące imagizm na celnie zarysowane tło historyczne i kulturowe. Antologię uzupełniają erudycyjne objaśnienia do wierszy, dzięki czemu nie jest ona jedynie zbiorem fascynujących niejednokrotnie tekstów w polskich przekładach, ale zyskuje rangę rzetelnego naukowego opracowania.

z recenzji prof. dr hab. Jerzego Jarniewicza,

Uniwersytet Łódzki

 

 

« wstecz