TRANS-MISJE

Książka jest dostępna w formie ebooka (zamów tutaj)

polsko-włoskie relacje w literaturze, kulturze i języku

Rok wydania: 2021
Oprawa: twarda
Liczba stron: 458
ISBN: 978-83-668-98-035
Cena: 49,00

Prezentowana monografia zbiorowa, niesiona energią dwóch słów użytych w tytule (trans-misje/relacje), stanowi przykład dzieła dynamicznego, metamorficznego. To swoiste ? mimo zamkniętej kolekcji tekstów ? work in progress. Nieprzypadkowo treść pierwszego łacińskiego źródłosłowu sugeruje przechodni (interdyscyplinarny) charakter podejmowanych wysiłków. Zapowiada działania jednające bieguny, które punktu wspólnego posiadać nie muszą ? a wymagają połączenia, spotkania, obdarowania (łac. transmissio ? to zarówno ?przejazd?, jak i ?przesyłka?). Czasem nawet praktyki odważnego pokonywania granic dyscyplin czy badawczych przyporządkowań (por. łac. transmittere ? ?przechodzić?, ?przekraczać?). To oczywiście trudne zadanie opisujące los każdego uważnego humanisty ? powinność wynikająca z jego zawodowego posłannictwa. ?Misja? to trudna, jeśli pamięta się, iż także drugie słowo patronujące projektowi (relacja) przywołuje postulat hermeneutycznego ?porozumienia?, zapewniającego ?fuzję horyzontów? i pojednanie tego, co (pozornie) odmienne. [?]

            Choć więc prezentowana monografia stanowi formalnie tom jubileuszowy, dedykowany profesor Janinie Janas, to jednak de facto pozostaje pełnoprawną rozprawą naukową o międzynarodowym charakterze. Wiele z tekstów tu pomieszczonych pochodzi od Autorów afiliowanych poza Polską (Neapol, Bari, Nitra, Rzym, Turyn), wiele artykułów złożonych przez pracowników polskich uniwersytetów zawiera i wieńczy efekt ich badań szczegółowych czy porównawczych. W tym sensie projekt stanowi znakomity przykład efektywnej współpracy środowisk naukowych Polski i Włoch ? sumuje bogactwo badań istotnych dla różnych dziedzin wiedzy, publikowanych w języku polskim i włoskim. Przede wszystkim zaś ? jest ?tekstowym darem? ofiarowanym Jubilatce przez akademickich przyjaciół. (ze Słowa wstępnego)

 

« wstecz