LITERATURA, PŁEĆ I NARÓD W XIX WIEKU. GERMAINE DE STAËL I GEORGE SAND W DIALOGU ZE SWYMI POLSKIMI SIOSTRAMI

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
informacja:

 

Cet ouvrage, publie dans le cadre du Programme d?aide a la publication Boy-Żeleński, a beneficie du soutien de l?Institut francais de Pologne.

Książkę wydano dzięki dofinansowaniu Instytutu Francuskiego w Polsce w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego Boy-Żeleński.

ISBN: 978-83-66898-07-3

Książka Fournier Kiss Literatura, płeć i naród w XIX wieku. Germaine de Staël i George Sand w dialogu ze swymi polskimi siostrami pokazuje zarówno paralelne drogi, jak i nawiązania XIX?wiecznych polskich pisarek do francuskich, dające się uchwycić przede wszystkim przez pryzmat historii gatunków literackich (proza podróżnicza, powieść o artyście, powieść rozwojowa) i tradycji literackich przedstawień (artystka, czarownica). Ta fascynująca i imponująca dzięki koronkarskim pracom genologicznym ?blisko tekstów? praca, pozostawiając wciąż całe pola dla przyszłych studiów komparatystycznych nad Germaine de Staël i George Sand w Polsce, niewątpliwie stanowi w nich ważny metodologiczny drogowskaz i kamień milowy pod względem wagi przebadanego materiału. Corinne Fournier Kiss ? dr hab. na Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii (potrójna habilitacja z zakresu literatury porównawczej, francuskiej i słowiańskiej). Jej zainteresowania i obszary badawcze obejmują zagadnienia takie jak: literatura i międzykulturowość, pisarstwo kobiece, literatura francuskojęzyczna, literatura fantastyczna, literatura i muzyka, ekokrytyka oraz reprezentacje przestrzeni (miast, granic, krajobrazów i ogrodów). Autorka monografii La Ville européenne dans la littérature fantastique du tournant du si?cle (1860?1915), za którą w 2009 roku otrzymała nagrodę Prix Européen du Grand Prix de l?Imaginaire.

 

« wstecz