KSIĄŻKI Z MYSIEJ

Książka jest dostępna w formie ebooka (zamów tutaj)

Literatura w świetle poufnych Biuletynów urzędu cenzury z lat 1945-1956

Rok wydania: 2021
ISBN: 978-83-66898-08-0
Cena: 45,00

Ksia?z?ka, powstała jako cze?s?c? projektu grantowego, pos?wie?cona jest gło?wnie problematyce literackiej obecnej na łamach poufnych biuletyno?w cenzorskich. Wis?niewska?-Grabarczyk zajmuja? m.in. elementy rozmaitych ?strategii? stosowanych w procesach kontroli teksto?w i całych wydawnictw oraz samego warsztatu cenzorskiego (poetyka ?krytyki cenzorskiej?). Poza rzetelna? i wieloraka? analiza? wybranych zagadnien? literackich i literaturoznawczych, praca ta jest znakomitym ?wyborem? z okres?lonych ?materiało?w? urze?du cenzury, przynosi nie tylko ?wyimki?, ale i całe ?wypisy? ? z urze?dowej dokumentacji, z periodycznych publikacji, z cenzorskich recenzji, artykuło?w, dyskusji, a nawet i osobliwej two?rczos?ci. Do gustu przypadły mi np. ?wypisy? z ?ma?dros?ci cenzorskich?, kto?rymi Autorka poprzedza kolejne rozdziały swojej ksia?z?ki. Moz?na i nalez?y w nich widziec? dezyderaty czy wytyczne do pracy cenzoro?w, ale moz?na z nich takz?e ułoz?yc? cały cenzorski dekalog (a nawet i cenzorska? doktryne?). Pomysł, by w ksia?z?ce funkcjonowały jako motta ? niezwykle trafny! Ponad 40 ro?z?norodnych ?mys?li? ma funkcję metatekstowa (zapowiada omawiane tematy), ale tez? stanowi tropy prowadza?ce do wielu innych kwestii zwia?zanych z funkcjonowaniem Urze?du i samych cenzoro?w.

(z recenzji wydawniczej prof. Mariusza Zawodniaka)

 

Wiśniewska-Grabarczyk oferuje czytelnikowi przewodnik po historii literatury polskiej doby PRL ? dziejach recepcji, genezy, historii powstania. To efekt rozległej i czasochłonnej kwerendy, jaką podjęła autorka w archiwach. Bardzo dobrym pomysłem ? poznawczo wartościowym ? jest zamieszczenie w recenzowanej monografii elementów ikonograficznych zdobytych w trakcie kwerendy archiwalnej. Z książką powinni zapoznać się przedstawiciele środowiska literaturoznawców, medioznawców, historyków czy edytorów, filologów i osób zainteresowanych narodzinami powojennych struktur władzy oraz pierwszych lat istnienia PRL. Dla specjalistów ?Książki z Mysiej? staną się źródłem wiedzy szczegółowej, nieobecnej u innych autorów, ważnym uzupełnieniem publikacji wydanych dotychczas w tej serii wydawniczej.

(z recenzji wydawniczej prof. Sławomira Buryły)

 

« wstecz