Lista recenzentów

Dotychczasowe tomy serii recenzowali:

prof. dr hab. Janina Abramowska
prof. dr hab. Piotr Bering
prof. dr hab. Krzysztof Bracha
prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
prof. dr hab. Elwira Buszewicz
prof. dr hab. Tomasz Chachulski
prof. dr hab. Dariusz Chemperek
prof. dr hab. Marcin Cieński
prof. dr hab. Zbigniew Dalewski
prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
prof. dr hab. Teresa Friedel
dr hab. Ewa Jolanta Głębicka

prof. dr hab. Małgorzata Grzegorzewska
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavalle

prof. dr hab. Adam Karpiński
prof. dr hab. Krzysztof Koehler
dr Jerzy Mańkowski
prof. dr hab. Przemysław Marciniak
prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
prof. dr hab. Mieczysław Mejor
prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa
prof. dr hab. Joanna Partyka
prof. dr hab. Wiesław Pawlak
prof. dr hab. Marek Prejs
prof. dr hab. Piotr Salwa
prof. dr hab. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz
prof. dr hab. Jacek Sokolski
prof. dr hab. Jacek Soszyński
prof. dr hab. Paweł Stępień
prof. dr hab. Ludwika Ślęk
prof. dr hab. Mieczysław Mejor
prof. dr hab. Bogdan Walczak
prof. dr hab. Barbara Waźbińska-Milewska
prof. dr hab. Jacek Wójcicki
prof. dr hab. Wiesław Wydra

 

 

Studia Staropolskie. Series Nova

Wokół Mikołaja z Wilkowiecka
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Witolda Wojtowicza
Cena: 39,00
SŁOWO-PISMO-SACRUM
Krzysztof Bracha, Mariusz Leńczuk
Cena: 35,00
POLSKI ŚWIAT ZNAKÓW
Magdalena Piskała
Cena: 35,00
RETORYKA MIŁOSNEJ BATALII
Iwona Słomak
Cena: 30,00
NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00