Komitet Redakcyjny

prof. dr hab. Andrzej Dąbrówka
dr Joanna Krauze-Karpińska
prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz
prof. dr hab. Mieczysław Mejor (redaktor naczelny)
prof. dr hab. Teresa Michałowska (członek honorowy)
dr Magdalena Piskała (sekretarz redakcji)
prof. dr hab. Marek Prejs
prof. dr hab. Paweł Stępień

Studia Staropolskie. Series Nova

NOBIS OPERIQUE FAVETE
pod redakcją Andrzeja Dąbrówki, Edwarda Skibińskiego i Witolda Wojtowicza
Cena: 35,00
TULIUSZ DOMOWY
Małgorzata Ciszewska
Cena: 42,00
BIERNAT I INNI
Teresa Michałowska
Cena: 30,00
Wiązanie sobótkowe
Pod redakcją Estery Lasocińskiej i Wiesława Pawlaka
Cena: 39,00
Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego
Pod redakcją Andrzeja Dąbrówki i Mikołaja Olszewskiego
Cena: 39,00