FIEGUTH Rolf : ROZPIERZCHŁE GAŁĄZKI. CYKLICZNE I SKOJARZENIOWE FORMY KOMPOZYCYJNE W TWÓRCZOŚCI ADAMA MICKIEWICZA

koedycja z fundacją Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych seria: Badania Polonistyczne za Granicą, t. 7.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2002
Oprawa: broszura
Liczba stron: 224
ISBN: 83-87456-93-4
Cena: 23,10

Rolf Fieguth jest jednym z najwybitniejszych znawców literatury polskiej wykładających na uczelniach zachodnioeuropejskich. Profesor slawistyki i komparatystyki na uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria) w swojej najnowszej książce analizuje ukryte reguły kompozycji cyklicznej w Dziadach oraz w zbiorach poezji Adama Mickiewicza. W mistrzowskich analizach odsłania nie dostrzegane wcześniej treści antropologiczne i epistemologiczne, otwierając tym samym nowe perspektywy interpretacyjne w badaniach poezji polskiego romantyzmu.

« wstecz