MIŁOSZ I BRODSKI. RECEPCJA KRYTYCZNA TWÓRCZOŚCI W KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

koedycja z Fundacją Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych Seria: Badania Polonistyczne za Granicą, t. 6.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Oprawa: broszura
Liczba stron: 210
ISBN: 83-87456-55-1
Cena: 18,90

Pierwsze studium poświęcone badaniom porównawczym nad sukcesem literackim, jaki osiągnęli na Zachodzie dwaj wybitni pisarze, emigranci z Europy Wschodniej. Autorka rekonstruuje nie tylko trudności, przed którymi stanęli Josif Brodski i Czesław Miłosz tworząc w zupełnie innej kulturze literackiej, ale także uświadamia nam cenę bezprecedensowego sukcesu przyszłych noblistów.

« wstecz