Eberhard z Bremy LABORINTUS

Nakład wyczerpany

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2011
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 142
ISBN: 978-83-61757-20-7
Cena: 20,00


Seria „Bibliotheca Litterarum Medii Aevi” ułatwia dostęp do źródeł dawnej wiedzy teoretycznej o poezji i prozie, nieodzownych dla zrozumienia i poprawnej interpretacji piśmiennictwa średniowiecznego. Obok traktatów teoretycznych pojawią się w niej także przekłady wybranych dzieł, składających się na kanon obowiązkowych lektur w programie nauczania gramatyki i retoryki.
Teresa Michałowska
 
Laborintus Eberharda z Bremy (Niemca), Evarardus Alemannus, XIII w. jest dziełem z nurtu poetyk reprezentowanego przez Mateusza z Vendôme, Gerwazego z Melkley, Godfryda de Vinsauf i Jana z Garlandii. Obok wykładu sztuki poetyckiej mamy tu zapis doświadczeń nauczycielskich Eberharda oraz spojrzenie na stan średniowiecznej edukacji z prezentacją dzieł kluczowych dla artes liberales. Wykład ożywiają personifikacje Gramatyka i jej służka – Poezja. Wierszowany tekst poetyki był w XIV i XV w. przedmiotem lektury i komentarzy w szkołach i uniwersytetach, m.in. w Pradze i w Krakowie. Jest to jedyna poetyka drukowana przed rokiem 1500.

 

« wstecz