LITERACKIE PORTRETY INNEGO. INNY I OBCY W KULTURZE, cz. 2

Seria: Kontynuatorzy czy nowatorzy? Młodzi badacze i ich warsztaty we współczesnych badaniach nad literaturą, t. 3.

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 292
ISBN: 978-83-61552-01-7
Cena: 26,25

Teksty opublikowane w tym tomie pochodzą z konferencji naukowej Inny i Obcy w kulturze, zorganizowanej w dwóch częściach w lutym i w maju 2006 roku w Pałacu Staszica w Warszawie, przez Fundację na rzecz Badań Literackich oraz Instytut Badań Literackich PAN.

« wstecz