LITERATURA, PŁEĆ I NARÓD W XIX WIEKU

Germaine de Staël i George Sand w dialogu ze swymi polskimi siostrami 

CORINNE FOURNIER KISS

Przełożyła Barbara Głowacka

Recenzja ArtPapier

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 455
ISBN: 978-836--689-80-73
Cena: 49,00

Szczegółowa, erudycyjna monografia Corinne Fournier Kiss stanowi istotny wkład w badanie europejskich kontekstów polskiej literatury dziewiętnastowiecznej. Ta udana próba komparatystyczna, daleka zarówno od naiwnej wpływologii, jak i od poszukiwania kultur dominujących i kultur podporządkowanych, konstruuje obiecujący paradygmat studiów porównawczych.

Dochodzą do tego olśnienia interpretacyjne. Teraz już wiemy, że bez pani de Staël, George Sand, E.T.A. Hoffmanna nie wyjaśnimy statusu gatunkowego Poganki Żmichowskiej ani zaskakującego układu postaci w jej Książce pamiątek. Nie zobaczymy czarownicy w kobiecie, która nie ukrywa swej inności, ujrzymy w niej kozła ofiarnego przywracającego spójność wspólnoty. A Orzeszkowa, mimo wielu krytycznych opinii formułowanych pod adresem George Sand, stanie z nią w jednej linii uznanych twórców kultury emancypacyjnej.

prof. Grażyna Borkowska, IBL PAN

 

 

 

« wstecz