Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura

Ryszard Nycz

Książka jest dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

 

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 356
ISBN: 978-83-61552-64-2
Cena: 35,00

W książce Poetyka doświadczenia. Teoria  nowoczesność  literatura zarysowuję pewną koncepcję literatury oraz propozycję jej badania w sposób, który  w założeniu  respektować ma wielorakie powiązania tej literatury, jej teorii i metod jej badania z doświadczeniowym, kulturowym, cywilizacyjnym środowiskiem formacji nowoczesnej i późno- (bądź po-)nowoczesnej.

W części I formułuję pogląd na temat specyfiki przedmiotowej badań humanistycznych; pogląd wyprowadzony z tradycji dyscypliny (studiów literackich), z możliwości jej wpływowej orientacji (poetyki intertekstualne) oraz z pism T.W. Adorna, jednego z najwnikliwszych filozofów i badaczy nowoczesnej kultury. W części II projektuję zmodyfikowaną formułę uprawiania teorii literatury, która zapobiec ma tyleż jej marginalizacji, co rozparcelowaniu (podporządkowaniu zwłaszcza antropologii lub/i studiom kulturowym). W części III próbowałem określić zadania refleksji krytycznoliterackiej, wystawionej na wyzwania, jakie przed nią stawiają przemiany w funkcjach i statusie narodowej literatury, modelach tożsamości oraz w relacjach między globalnym i lokalnym wymiarem współczesnej kultury. W części IV studia przypadków krytycznie testują tradycyjne przekonanie o wyłącznie aplikacyjnym charakterze interpretacji wobec teorii.

Rolę podsumowania pełni praca ostatnia Literatura: litery lektura. Zarysowuję tu zarówno koncepcję literatury jako poetyki doświadczenia właśnie, jak i szkic teorii jej pojmowania – w ramach której, w całości praktyk i procedur jej poznawania, proponuję wyróżnić trzy osobne, pod pewnymi względami, czynności: spontanicznego rozumienia, zrygoryzowanego intelektualnie interpretowania oraz doświadczenia czytania.

 

Ryszard Nycz  teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury, profesor w UJ i IBL PAN. Autor książek: Sylwy współczesne (1984, 2 wyd. 1996), Tekstowy świat (1993, 2 wyd. 2000), Język modernizmu (1997, 2 wyd. 2002), Literatura jako trop rzeczywistości (2001, 2 wyd. 2012).

« wstecz