TEORIA - LITERATURA - ŻYCIE

Książka dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

PRAKTYKOWANIE TEORII W HUMANISTYCE WSPÓŁCZESNEJ

Nakład wyczerpany

spis treści

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Liczba stron: 280
ISBN: 978-83-61552-58-1
Cena: 27,00

Tytuł: Teoria ? literatura ? życie konotuje dostatecznie pojemne znaczenia, by mogły w nim zmieścić się główne wątki i dylematy zarówno wcześniejszych, jak i najnowszych orientacji badawczych, od hermeneutyki po biopoetykę. Szerokie spektrum metodologiczne nasyciło się wyraźnymi barwami indywidualnych kompozycji, w jakie poszczególni autorzy wpisali opozycje teorii i literatury, literatury i życia, wreszcie życia i teorii. W każdej z prac wymienione kategorie krystalizowały się dzięki oryginalnej konceptualizacji, wyprowadzonej bądź to z dyskursywno-spekulatywnej dekonstrukcji tradycyjnego czy ustałego znaczenia, bądź też z głębokiego, interpretacyjnego namysłu nad konkretnymi tekstami literackimi.

Podtytuł: Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej kieruje uwagę w stronę zasadniczego problemu, jakim jest aplikowalność koncepcji metodologicznych w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zadań badawczych. W centrum uwagi znalazło się zatem napięcie między teorią (wiedzą/nauką) a praktyką (lekturą/działaniem/doświadczeniem), jak również sama humanistyka ? jej zakres, granice, powinności. Każdy z autorów pomieszczonych w niniejszym zbiorze prac wyraża własną diagnozę jej stanu, bądź projektuje pożądane metamorfozy.

- Anna Legeżyńska, Wstęp

 

Wydanie niniejszego tomu ? oraz, mam nadzieję, kilku następnych ? stało się możliwe dzięki środkom projektu finansowanego przez NPRH pt. ?W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa?. Człon pierwszy tytułu dał nazwę serii ?Nowa humanistyka?. Chcielibyśmy w niej wydawać nie tylko kolejne tomy ?poszkolne?, lecz także inne, przede wszystkim innowacyjne i inspirujące prace; prace odnawiające zarówno tradycyjne widzenie problematyki humanistycznej wiedzy, jak i standardowe instrumentarium teoretyczno-metodologiczne jej badania. Mamy nadzieję, że będą to prace wszystkich pokoleń badaczy (w tym ? a może zwłaszcza ? najmłodszego) z Polski i z zagranicy.

Człon drugi ?polska pamięć kulturowa? określać natomiast będzie rdzeń problemowy (a czasem ramy odniesienia) kilku kolejnych edycji TSL. Intencją zespołu realizującego nasz program jest, by temat ten stał się i ważną perspektywą, i zachętą do podjęcia inter-, a może też transdyscyplinarnych poszukiwań i spotkań, a także sposobnością do ścisłego powiązania konkretnej empirycznej problematyki z nową teoretyczną jej konceptualizacją ? a więc do ?praktykowania teorii?, jak próbujemy to już robić w tomie niniejszym, który właśnie oddajemy czytelnikom.

- Ryszard Nycz, Od redaktora

« wstecz