Teoria – Literatura – Życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej

praca zbiorowa pod redakcją Anny Legeżyńskiej i Ryszarda Nycza

NAKŁAD WYCZERPANY

 

Książka dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

spis treści

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2012
Oprawa: miękka
Liczba stron: 280
ISBN: 978-83-61552-58-1
Cena: 27,00

Tytuł: Teoria  literatura  życie konotuje dostatecznie pojemne znaczenia, by mogły w nim zmieścić się główne wątki i dylematy zarówno wcześniejszych, jak i najnowszych orientacji badawczych, od hermeneutyki po biopoetykę. Szerokie spektrum metodologiczne nasyciło się wyraźnymi barwami indywidualnych kompozycji, w jakie poszczególni autorzy wpisali opozycje teorii i literatury, literatury i życia, wreszcie życia i teorii. W każdej z prac wymienione kategorie krystalizowały się dzięki oryginalnej konceptualizacji, wyprowadzonej bądź to z dyskursywno-spekulatywnej dekonstrukcji tradycyjnego czy ustałego znaczenia, bądź też z głębokiego, interpretacyjnego namysłu nad konkretnymi tekstami literackimi.

Podtytuł: Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej kieruje uwagę w stronę zasadniczego problemu, jakim jest aplikowalność koncepcji metodologicznych w odniesieniu do konkretnych sytuacji i zadań badawczych. W centrum uwagi znalazło się zatem napięcie między teorią (wiedzą/nauką) a praktyką (lekturą/działaniem/doświadczeniem), jak również sama humanistyka  jej zakres, granice, powinności. Każdy z autorów pomieszczonych w niniejszym zbiorze prac wyraża własną diagnozę jej stanu, bądź projektuje pożądane metamorfozy.

– Anna Legeżyńska, Wstęp

 

 

Wydanie niniejszego tomu  oraz, mam nadzieję, kilku następnych  stało się możliwe dzięki środkom projektu finansowanego przez NPRH pt. W stronę nowej humanistyki: polska pamięć kulturowa. Człon pierwszy tytułu dał nazwę serii Nowa humanistyka. Chcielibyśmy w niej wydawać nie tylko kolejne tomy poszkolne, lecz także inne, przede wszystkim innowacyjne i inspirujące prace; prace odnawiające zarówno tradycyjne widzenie problematyki humanistycznej wiedzy, jak i standardowe instrumentarium teoretyczno-metodologiczne jej badania. Mamy nadzieję, że będą to prace wszystkich pokoleń badaczy (w tym  a może zwłaszcza  najmłodszego) z Polski i z zagranicy.

Człon drugi polska pamięć kulturowa określać natomiast będzie rdzeń problemowy (a czasem ramy odniesienia) kilku kolejnych edycji TSL. Intencją zespołu realizującego nasz program jest, by temat ten stał się i ważną perspektywą, i zachętą do podjęcia inter-, a może też transdyscyplinarnych poszukiwań i spotkań, a także sposobnością do ścisłego powiązania konkretnej empirycznej problematyki z nową teoretyczną jej konceptualizacją  a więc do praktykowania teorii, jak próbujemy to już robić w tomie niniejszym, który właśnie oddajemy czytelnikom.

– Ryszard Nycz, Od redaktora

« wstecz