W OBRONIE RZECZY. ARCHEOLOGIA I ONTOLOGIA PRZEDMIOTÓW

Książka jest dostępna w formie e-booka (zamów tutaj)

 Nakład wyczerpany

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Liczba stron: 290
ISBN: 978-83-61552-74-1
Cena: 35,00

Bj?rnar Olsen ? norweski archeolog, teoretyk i badacz kultury materialnej, jeden  z głównych rzeczników ?zwrotu ku rzeczom? we współczesnych naukach humanistycznych. Profesor w Instytucie Archeologii Uniwersytetu w Troms?. Obok In Defense of Things. Archaeology and the Ontology of Objects (2010), jest również autorem książek Persistent memories. Pyramiden ? a Soviet mining town in the High Arctic (2010) oraz Archaeology: The Discipline of Things (2012).

 

W myśli współczesnej rzeczywistość społeczną i kulturową pojmuje się jako istniejącą niezależnie od świata materialnego i jako uprzednią wobec niego. Często zatem podkreśla się, że rzeczy są w całości ?konstruowane? na drodze społecznego lub kulturowego postrzegania i że poza nim nie wiodą one ? same w sobie i same przez się ? żadnej znaczącej egzystencji. Bj?rnar Olsen zajmuje stanowisko odmienne. Odwołując się do ujęć teoretycznych, w szczególności do fenomenologii i teorii aktora-sieci, twierdzi on, że życie człowieka jest całkowicie splecione z rzeczami i że to właśnie z tego związku wyłaniają się człowieczeństwo i ludzka historia. Co więcej, rzeczy odznaczają się unikalnymi właściwościami, które wnoszą do naszego z nimi współzamieszkiwania? owe właściwości rzeczy mają wpływ na nasze egzystencjalne bezpieczeństwo, na nich opiera się również pamięć o przeszłości.

?W obronie rzeczy? stawia w nowym świetle nasze przekonania o naturze rzeczy i nasze poglądy na temat przeszłości i teraźniejszości. Książka ta pokazuje, że same przedmioty odznaczają się swoistą, dynamiczną obecnością. Musimy ją wziąć pod uwagę, jeśli chcemy zrozumieć świat, który ? z rzeczami i wśród rzeczy ? zamieszkujemy.

« wstecz