ZNAKI KATASTROFY, SPACJE OCALENIA

 O twórczości W. G. Sebalda

Liczba stron: 325
ISBN: 978-83-66-076-976
Cena: 45,00

Książki, które stoją w mojej Sebaldowskiej biblioteczce bardzo często odwołują się do obrazów wędrówki, podróży, poszukiwania, tropienia, chodzenia po śladach. Jakby myślenie o Sebaldzie i Sebaldem nie mogło być statyczne, jakby wymagało ruchu, przemieszczenia. Zebrane przez Przemysława Czaplińskiego i Katarzynę Kończal szkice odpowiadają na ten impuls, odszukując nowe ścieżki przez nieoczywiste, ruchome terytorium dzieła Sebalda, podkreślając zarazem, że po Sebaldzie, po doświadczeniu jego prozy, jesteśmy już gdzie indziej, wędrujemy inaczej. 

fragment recenzji prof. Magdaleny Heydel 

 

Polscy znawcy wnikają w twórczość Sebalda dogłębnie i wielostronnie. Niejednomyślni w odczytaniach tej prozy, uprzytamniają jej niejednoznaczność i niezwykłość.

 

fragment recenzji Jakuba Ekiera

Spis treści 

« wstecz