KSIĘGA TOBIASZA

Matthaeus de Vendome

Liber Tobiae

Przekład z języka łacińskiego Anna Lenartowicz-Zagrodna

Rewizja przekładu Ida Radziejowska

Wstęp i przypisy Anna Lenartowicz-Zagrodna oraz zespół redaktorski

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Liczba stron: 158
ISBN: 978-83-66076-48-8
Cena: 30,00

Kolejny tom serii Bibliotheca litterarum medii aevi wydawanej przez Pracownię literatury Średniowiecza IBL PAN zawiera tekst łaciński i przekład poematu biblijnego pt. Księga Tobiasza autorstwa Mateusza z Vendôme (XII w.). Poeta ten znany był w średniowieczu przede wszystkim jako autor popularnego podręcznika sztuki poetyckiej Ars versificatoria (ok. 1175). Nieco później powstała Księga Tobiasza (ok. 1185) stanowi nie tylko wierszowane opracowanie historii biblijnego Tobiasza, lecz także praktyczną realizację wyłożonych wcześniej zasad sztuki poetyckiej.

Filologiczny przekład Anny Lenartowicz-Zagrodnej jest pierwszym nowoczesnym tłumaczeniem poematu na język polski.

Biblijna Księga Tobiasza budziła zainteresowanie pisarzy staropolskich. Od XVI w. była kilkakrotnie przekładana lub parafrazowana w języku polskim wierszem lub prozą, m.in. przez autora tej miary co Stanisław Herakliusz Lubomirski (Tobiasz wyzwolony, 1683).

 

« wstecz