POLSKA WERSJA PRZEKŁADOWA Ex P. Terentii comediis Latinissimae colloquiorum formulae... Mateusza z Kęt

Studium języka autora na tle polszczyzny XVI wieku
Studia Staropolskie Series Nova tom XXVII

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Liczba stron: 236
ISBN: 978-83-61757-11-5
Cena: 26,25

Książka adresowana jest przede wszystkim do językoznawców diachronistów. W procesie badawczym wykorzystałam tradycyjną metodę filologiczną, przedstawiając opis języka zabytku według klasycznego schematu ? od fonetyki do składni i słownictwa. Analizie poddana została również warstwa graficzna druku, co stanowi uzupełnienie opisu w wypadku tekstów dawnych. Utwór jest podręcznikiem do nauki łaciny, a jego warstwa obcojęzyczna bazuje na fragmentach z komedii Terencjusza, mój opis wzbogaciłam zatem o analizę warsztatu translatorskiego Mateusza z Kęt. Język Rozmówek (tak nazywam w skrócie utwór) jest staranny ze względu na dydaktyczne przeznaczenie książki. Mamy więc przed sobą przykład polszczyzny, jaką posługiwał się XVI-wieczny bakałarz, taką jej odmianę, którą po wiekach nazwiemy normatywną.

« wstecz