Staropolskie Arkadie

Studia Staropolskie tom XXIX

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2010
Oprawa: miękka
Liczba stron: 415
ISBN: 978-83-61757-14-6
Cena: 36,75

Tom Staropolskie Arkadie jest pierwszym w polskiej literaturze przedmiotu zbiorem prezentującym tak wszechstronnie różnorodne staropolskie inkarnacje i egzemplifikacje jednego z najważniejszych mitów dawnej kultury i związanych z nim nurtów tradycji. Daje niezwykle pełny i systematyczny obraz form obecności toposu ?kraju szczęśliwego? w kulturze staropolskiej, który staje się oryginalnym, inspirującym aspektem badawczym, służącym pełniejszemu jej rozpoznaniu. Tytułowe Arkadie są więc przedstawiane w zbiorze jako mit, jako zespół idei etycznych i filozoficznych, które on wyraża, jako motyw konstytutywny dla gatunku idylli, ale też realizowany w innych kontekstach genologicznych...
(z recenzji wydawniczej Marcina Cieńskiego)
Obszarem badawczej obserwacji jest literatura powstająca w Polsce od XVI do połowy XIX wieku, a składające się na tom rozprawy tworzą książkę wielowątkową i zarazem przemyślaną w swojej strukturze i treściowym bogactwie, interesującą nie tylko dla znawców kultury epok dawnych, naukowo niezwykle wartościową i inspirującą.
(z recenzji wydawniczej Pawła Stępnia)

« wstecz