STAROPOLSKIE SZLACHECKIE ORACJE WESELNE. GENOLOGIA, OBRZĘD, ŹRÓDŁA

NAKŁAD WYCZERPANY

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Literaria. Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 19 (LXXV).

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 296
ISBN: 978-83-61757-01-6
Cena: 36,75

Dziedzina staropolskiego oratorstwa weselnego, pomimo świadomości co do skali i powszechności zjawiska w kulturze epok dawnych, cieszyła się do tej pory raczej niewielkim zainteresowaniem. (...) Książka Małgorzaty Trębskiej to pierwsza, udana próba całościowego ogarnięcia tej odmiany staropolskiego oratorstwa, a poczynione jako efekt przeprowadzonych badań konstatacje Autorki budzą respekt i szacunek dzięki swej naukowej wiarygodności.

(Z recenzji wydawniczej prof. Marka Prejsa)

[Autorce] udało się odtworzyć kształt szlacheckich uroczystości weselnych, uchwycić tę atmosferę obyczajowości szlacheckiej w jej dynamizmie, zwalczyć pogląd o bezwartościowości staropolskiej swady weselnej, prześledzić jej zmiany ewolucyjne, sformułować wiele istotnych badawczo wniosków z zakresu kultury i piśmiennictwa XVII wieku. Rozprawa znacznie poszerza naszą wiedzę o obyczajowości staropolskiej.

(Z recenzji wydawniczej prof. Joanny Partyki)

« wstecz