W ŻYWIOLE TEKSTU

Koedycja ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Literaria. Seria: Studia Staropolskie. Series Nova, t. 20 (LXXVI).

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 270
ISBN: 978-83-61757-00-9
Cena: 27,30

Studium Jacka Głażewskiego jest gruntowną i przemyślaną monografią XVII-wiecznego zbioru epigramatycznego. Autor wniknął głęboko w kody kulturowe kształtujące zawarty tam wizerunek świata i człowieka, w status genologiczny dzieła, w język refleksji i narracji, wydobył metaliteracki aspekt utworów, ukazał twórczy, krytyczny stosunek poety do polskiego i europejskiego dziedzictwa literackiego oraz wydobył właściwą dla sztuki pisarskiej Gawińskiego umiejętność łączenia elementów tradycji z indywidualną wizją literatury. Spoglądając na dokonania twórcze konkretnego poety z perspektywy literaturoznawczej hermeneutyki przeprowadził udokumentowaną i wielostronną analizę, dzięki czemu dowiódł, że intertekstualne zależności w tym przypadku nie prowadziły do prostej imitacji, lecz służyły poetyckiej kreacji.

(Z recenzji wydawniczej doc. dra hab. Krzysztofa Mrowcewicza)

« wstecz