GENOLOGIA DZISIAJ (nakład wyczerpany)

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2000
Oprawa: broszura lakierowana
Liczba stron: 273
ISBN: 83-87456-56-6
ISSN: 0084-4411
Cena: 18,90

 Zbiór referatów wygłoszonych podczas Konferencji Teoretycznoliterackiej (Cieszyn, 17-22 IX 1999 r.) zorganizowanej przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Pracownię Poetyki Historycznej IBL PAN.

« wstecz