Nowa Humanistyka

MIGRACYJNA PAMIĘĆ, WSPÓLNOTA, TOŻSAMOŚĆ
pod redakcją Romy Sendyki, Tomasza Sapoty i Ryszarda Nycza
Cena: 45,00
WYOBRAŹNIA ONTOLOGICZNA
Andrzej W. Nowak
Cena: 35,00
ETYKA I PAMIĘĆ O ZAGŁADZIE
Katarzyna Liszka
Cena: 35,00
POLSKA KULTURA PAMIĘCI: DOMINANTY
Maria Kobielska
Cena: 42,00
ZATRZYMAĆ HISTORIĘ
Michał Pospiszyl
Cena: 35,00